top of page

נראה לכם מתאים?

השאירו פרטים ואחזור אליכם

מעולה! אהיה בקשר בקרוב

מעבדה לפיתוח פעילים

עולם ההתנדבות והפעילים והפעילות החברתיים עובר שינויים רבים בשני העשורים האחרונים. מסגרות התארגנויות רבות קמות, כמו: ועדי שכונות, ועדי הורים, קהילות צעירים ועוד. תושבים ותושבות רבים ורבות רוצים להוביל שינוי ולקחת אחריות בקהילות גיאוגרפיות ופונקציונאליות ולפתח מענים לצרכים שלהם ושל הסביבה שלהם. במציאות משתנה זו, קיים צורך יותר מתמיד לתת לתושבים ותושבות אלו את התיאוריה, כלים, הכשרות ופרקטיקות ושיאפשרו את ההתארגנויות הקהילתיות והחברתיות, ממקום של דיאלוג ויצירה משותפת.
בסדנה זו נלמד ונתרגל פרקטיקות וכלים חדשניים מעולם המנהיגות ההשתתפותית ועולם הקהילות החדש. הפרקטיקות שנלמד, הן פרקטיקות המחזקות אמון, הקשבה ויצירה משותפת, פלטפורמות לשיתופי פעולה תוך כדי הגברת תחושת השייכות של התושבים.
ההכשרה תעבוד בשני צירים: ציר היחסים (במטרה לבנות פעילים ופעילות בעלות תחושת קהיתיות וחיבור לרשות והמערכת) וציר המטרה במטרה לקבל כלים ולעבור תהליך של בניית מיזם בר קיימא.
בסיום הסדנה ניתן יהיה להמשיך ולקבל ליווי והדרכה של אנשי מקצוע כדי להמשיך ולהטמיע את הכלים החדשים שילמדו.

kingcats_a_lboratory_to_study_volunteers_ad03c61c-673c-46eb-b6bb-57b325b89a07.png

מאיה פלג

עיריית תל אביב-יפו

בשנת 2023 אנוה סיפקה שירותי הכשרה והדרכה לעובדים הקהילתיים הן ברמה הפרטנית והן ברמת הקבוצתית. היענותה המהירה, דרך פעולתה המקצועית, יחסי האנוש המעולים, היוזמה והיצירתיות הינם ניכרים בתהליך העבודה המשותף.

רועי זמיר

מנכ"ל חברת נובוליין

אנוה מבחינתי מסמלת כל מה שקשור לפיצוח בעולם הקהילות. כל אתגר שיש או אם אני רוצה לשמוע מחשבה ממקום אחר אנוה היא השותפה שלי לדרך בנושא.

bottom of page