top of page

חלום
משותף

01

חשוב לעצב את התהליך, לבנות לו גבולות ולנסות לכמת ולהגדיר את התוצאה, לא בשביל הנוקשות, אלא בשביל הגמישות. גבולות נותנים חופש פעולה ומאפשרים לנו עוגן שנוכל תמיד לחזור אליהם למצפן או לשנות אותם אם צריך.

עיצוב
התהליך

03

רבות דובר על הנושא. לדעתי זה המפתח בכל הקמה של קבוצת משימה ובינוי קהילה. אמנם יש משימה לבצע, אך לא ניתן לבצע אותה לאורך זה ללא עבודה על יחסים ולהפך, עבודה שלא תכלול את המשימה, תרגיש פעמים רבות לחברי קהילה כמו בזבוז זמן.

יחסים
ומשימה

תחושת
ההצלחה

05

כשמייצרים קבוצת משימה, רישות או חיבור בין קבוצות חשוב מאוד מבנה להתארגנות. מתי נפגשים? כל כמה זמן? מה הנורמות והחוקים? והכי חשוב איך פועלים ביחד?

מבנה
ההתארגנות

חגיגה
ונראות

בניית
אסטרטגיה
קהילתית

 

02

מכיוון שהקהילה הטרוגנית ובנויה מהרבה קבוצות או קהילות חשוב מאוד למצוא את החלום המשותף של בעלי העניין והקהילה. לראות בכך שכל קבוצה יכולה להשאר עם הזהות והערכים שלה, אבל כן למצוא את המשותף.

04

הרבה פעמים קופצים לרעיונות גדולים וזה באמת מעורר מוטיבציה גבוהה. אבל, הבעיה במטרות גדולות ורעיונות גדולים היא שיכולים לקחת זמן רב בלהשיגם, זמן רב יכול להיות גם שנים. כדי שקבוצה שמייצרת שינוי תאמין גם בעצמה וביכולת לשנות, חייבים לייצר תחושת הצלחה, וזה אומר להתחיל עם מטרות קצת יותר צנועות.

06

הוקרה, מיתוג, שיקוף הצלחות, חקר מוקיר. כל אלה צעדים קטנים שמאירים על ההצלחות, כולל על התהליך ולא רק על ההצלחות.

bottom of page