top of page

"דיבורי קהילה", החל בחיבור שלי עם דניאל אופק- מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים. שנינו עובדים סוציאליים קהילתיים שחלמנו ביחד לייצר שינוי בעולם הקהילות על ידי במה שתאפשר העשרה מקצועית לחיבור בין הדיסציפלינות השונות בעולם הקהילה. אנו מאמינים שהפלטפורמה הייחודית שיצרנו מאפשרת לשחקנים רבים במרחב הקהילתי לשתף ידע וליצור חיבורים המתאימים למציאות המשתנה.

דיבורי קהילה
bottom of page