top of page
kingcats_social_capital_79c169c6-c222-427c-bb78-7c9057560381.png

מהון להון

עוברים מתפיסה של
הון אנושי להון חברתי

אט אט בעשורים האחרונים יותר ויותר ארגונים זונחים את המודלים המיושנים שהתבססו על היררכיה ורשיותיות ומחליפים אותם במודלים פרוגרסיביים מבוססי ניהול עצמי.


בתהליך המעבר למודל העבודה החדש ישנה חשיבות רבה לתהליכי הלמידה הארגונית וליכולת של הארגון לעבור מתפיסה של הון אנושי (אינדיוידואלים בעלי תפקידים) לתפיסה של הון חברתי. המעבר הזה כרוך בשיפור מתמיד, הקשבה, ראיית השלם וביטוי עצמי ללא פחד.
במפגש נחקור את האת המודלים והתפיסות הארגוניות החדשות, נכיר מעברים שארגונים עשו, ונלמד לעבוד עם מודל ההקשבה ליצירת שינוי המבוסס על תיאורית יו. כל זה כדי לחזק את היכולת שלנו לייצר תפיסה של הון חברתי בארגון

אורן כחלון

מישהו שיש לו ארגון

לייצר בתהליך קצר אימפקט ארוך שמאפשר להם להתמודד עם אתגרים ושינויים על ידי חיזוק החוסן הארגוני והקהילתי כמנוף לבניית צמיחה ועשיית טוב.

אורן כחלון

מישהו שיש לו ארגון

לייצר בתהליך קצר אימפקט ארוך שמאפשר להם להתמודד עם אתגרים ושינויים על ידי חיזוק החוסן הארגוני והקהילתי כמנוף לבניית צמיחה ועשיית טוב.

bottom of page