top of page
kingcats_communities_in_an_everchanging_environment_83bc846f-4503-457e-806f-27aebfe8a487.p

פיתוח קהילתי בחירום ובסביבה משתנה

 

במפגש נסקור את אבני הבסיס בבניית קהילה, פיתוח קהילתי וכיצד הן מתקשרות לעבודה בחירום

 

אציג מניסיוני במתן מענים בעולם הסיוע ההומניטרי ונדון אלו מענים ניתן לפתח בקהילה, אשר יהוו מענים המתבססים על עקרונות לעזרה ראשונה נפשית.

 

בסדנה נברר:

  • איך ניתן לבנות לקהילה נרטיב חדש?

  • איך ניתן להחזיר לקהילה את תחושת השליטה?

  • איך מייצרים לקהילה תחושת מחוייבות בסביבה משתנה?

בסוף המפגש נגדיר יחד איך אנחנו כבעלי תפקיד יכולים להשתמש בכלים הקהילתיים כדי לעורר ולפתח תחושת שייכות ומשמעות בקרב חברי הקהילה ולהניח בסיס קהילתי איתן שיעזור לקהילה לצלוח יחד מצבי חירום ושינויים שונים.

אורן כחלון

מישהו שיש לו ארגון

לייצר בתהליך קצר אימפקט ארוך שמאפשר להם להתמודד עם אתגרים ושינויים על ידי חיזוק החוסן הארגוני והקהילתי כמנוף לבניית צמיחה ועשיית טוב.

אורן כחלון

מישהו שיש לו ארגון

לייצר בתהליך קצר אימפקט ארוך שמאפשר להם להתמודד עם אתגרים ושינויים על ידי חיזוק החוסן הארגוני והקהילתי כמנוף לבניית צמיחה ועשיית טוב.

bottom of page