top of page
kingcats_a_lboratory_to_study_volunteers_ad03c61c-673c-46eb-b6bb-57b325b89a07.png

מעבדה לעבודה עם פעילים

עולם ההתנדבות והפעילים והפעילות החברתיים עובר שינויים רבים בשני העשורים האחרונים. מסגרות התארגנויות רבות קמות, כמו: ועדי שכונות, ועדי הורים, קהילות צעירים ועוד. תושבים ותושבות רבים ורבות רוצים להוביל שינוי ולקחת אחריות בקהילות גיאוגרפיות ופונקציונאליות ולפתח מענים לצרכים שלהם ושל הסביבה שלהם. במציאות משתנה זו, קיים צורך יותר מתמיד לתת לתושבים ותושבות אלו את התיאוריה, כלים, הכשרות ופרקטיקות ושיאפשרו את ההתארגנויות הקהילתיות והחברתיות, ממקום של דיאלוג ויצירה משותפת.

בסדנה זו נלמד ונתרגל פרקטיקות וכלים חדשניים מעולם המנהיגות ההשתתפותית ועולם הקהילות החדש. הפרקטיקות שנלמד, הן פרקטיקות המחזקות אמון, הקשבה ויצירה משותפת, פלטפורמות לשיתופי פעולה תוך כדי הגברת תחושת השייכות של התושבים.
ההכשרה תעבוד בשני צירים: ציר היחסים (במטרה לבנות פעילים ופעילות בעלות תחושת קהיתיות וחיבור לרשות והמערכת) וציר המטרה במטרה לקבל כלים ולעבור תהליך של בניית מיזם בר קיימא.
בסיום הסדנה ניתן יהיה להמשיך ולקבל ליווי והדרכה של אנשי מקצוע כדי להמשיך ולהטמיע את הכלים החדשים שילמדו

 

אורן כחלון

מישהו שיש לו ארגון

לייצר בתהליך קצר אימפקט ארוך שמאפשר להם להתמודד עם אתגרים ושינויים על ידי חיזוק החוסן הארגוני והקהילתי כמנוף לבניית צמיחה ועשיית טוב.

אורן כחלון

מישהו שיש לו ארגון

לייצר בתהליך קצר אימפקט ארוך שמאפשר להם להתמודד עם אתגרים ושינויים על ידי חיזוק החוסן הארגוני והקהילתי כמנוף לבניית צמיחה ועשיית טוב.

bottom of page