top of page
kingcats_a_female_manager_and_her_community_980c6a52-bd23-4622-8659-5458f626f7c2.png

קהילתיות כשיטת ניהול

היום כולנו יודעים שכדי להשיג את מטרות הארגון או להגשים את ייעודו, אנו תלוים לא רק בתגמול שמקבלים העובדים, אלא גם בחוויה שלהם ובקשרים הנבנים ביניהם.

בסדנה נכיר את ששת המימדים של הקהילתיות:

אמון והדדיות, שייכות, חיבוריות, מחוייבות, משמעות ופעולה קולקטיבית. נלמד איך הם יכולים לסייע לנו בבניית מערכות היחסים בין חברי הצוות.

הסדנה נעשית בכלים השתתפותיים, שמטרתם לייצר חוויה משותפת וכלים פרקטים
למנהלים לבניית ציר היחסים ותחושת הקהילתיות בצוותים.

התוצרים שאיתם יצאו המשתתפים:

  1. היכרות עם הערכים החשובים להם כמנהלים ומנהיגים (בעזרת חקר מוקיר)

  2. היכרות עם ממדי הקהילתיות

  3. כלים פרקטים לקהילתיות כשיטת ניהול על ידי החכמה המשותפת שבחדר

 

אורן כחלון

מישהו שיש לו ארגון

לייצר בתהליך קצר אימפקט ארוך שמאפשר להם להתמודד עם אתגרים ושינויים על ידי חיזוק החוסן הארגוני והקהילתי כמנוף לבניית צמיחה ועשיית טוב.

אורן כחלון

מישהו שיש לו ארגון

לייצר בתהליך קצר אימפקט ארוך שמאפשר להם להתמודד עם אתגרים ושינויים על ידי חיזוק החוסן הארגוני והקהילתי כמנוף לבניית צמיחה ועשיית טוב.

bottom of page