top of page
חיפוש

על משברים וחוסן בניהול (האזנה)

מה גורם לנו להגדיר משהו בתור משבר לעומת אירוע לא נעים? איך אפשר להתמודד גם עם משברים תוך ארגוניים - אילו עקרונות עוזרים לנו לעשות זאת טוב יותר, למה תוכנית חרום היא לא דבר רע ואיך ומנהלים יכולים להיות גורם משפיע גם במציאות כזו ?
Коментари


bottom of page