top of page
חיפוש

המלצות קריאה והאזנה

עודכן: 14 בדצמ׳ 2023

ליצור עתיד טוב יותר ספר זה מציע היכרות תמציתית ונוחה עם היסודות והיישומים המרכזיים בתיאוריית U שמפורטים בספרו הקלאסי והנרחב של אוטו שארמר. שארמר טוען שהיכולת שלנו להקשיב היא שמעצבת את העולם. מה שמונע מאיתנו להתמודד באפקטיביות עם אתגרים רבים הוא מודעות חסרה למצבנו הפנימי שממנו נובעים גם ההקשבה וגם והמעשים שלנו. שארמר מכנה את חוסר המודעות הזה “אזור עיוורון” ומציע עקרונות מהותיים ופרקטיקות שימושיות שמסייעים למחוללי שינוי להתגבר על אזורי העיוורון שלהם. הוא גם משרטט מסגרת לעדכון “מערכות ההפעלה” של מוסדות החינוך, של הכלכלות ושל הדמוקרטיות שלנו. ספר זה מאפשר למנהיגים ולארגונים בכל התעשיות והמגזרים לשנות את התודעה, להתחבר לאפשרויות העתידיות המיטביות, ולחזק את היכולת לעצב במשותף את העתיד.Comments


bottom of page