פיתוח חוסן קהילתי

"נסיבות מצערות הן אמנם מקור לייאוש ועצב, אבל גם לצמיחה וגדילה, התוצאה תלויה אך ורק בתגובה שלך"- דלאי לאמה

"נסיבות מצערות הן אמנם מקור לייאוש ועצב, אבל גם לצמיחה וגדילה, התוצאה תלויה אך ורק בתגובה שלך" -דלאי לאמה

פיליפינים 2.jpg

בעשור האחרון אני עוסקת בפיתוח מענים בארץ ובמדינות לאחר חרומים אסונות בתחומים שונים, כגון: בריאות הנפש, פסיכו- סוציאלי, הפחתת סיכונים ופיתוח מענים למצבי חירום. כיום אני נותנת שירות לעמותות שונות אשר עוסקות בהערכות לחירום ופיתוח חוסן בארץ ובעולם. העבודה כוללת מיפוי צרכים, הבנת הקונטקסט התרבותי תוך שימת דגש על פיתוח בר- קיימא, וגישה קהילתית משתפת שרואה את האינדיבידואל כחלק מהקהילה ואת הקהילה כחלק מהאינדבידואל.

   דוגמאות לתכניות אשר לקחתי חלק בתהליך הפיתוח שלהן:

  • תכנית למניעת סחר בבני אדם והפחתת אלימות מגדרית

  • תכניות להערכות לחירום בבתי ספר ומחלקות חינוך

  • בניית מערך קהילתי לתמיכה פסיכו- סוציאלית בקהילה

  • ליווי משלחות חירום  במדינות שונות

  • הכשרת צח"י ומכלול אוכלוסייה

פיתוח התכנית כולל עבודה עם ארגונים בינלאומיים כגון UNICEF, SAVE THE CHILDREN, WORLD VISION, הצלב האדום, ארגונים ועמותות מקומיות ועם משרדי ממשלה שונים. כמו כן, אני חברה בשולחנות חשיבה ועבודה של ארגון הבריאות העולמי בנושא בריאות הנפש באזורי אסון.

מוזמנים ליצור קשר על מנת שנוכל ביחד לפתח תכנית ולעבור מסע לעבר איתנות והגברת החוסן בארגון ובקהילה.