חדשנות מוניציפלית חברתית

"אנשים שאין להם פנטזיה, לא עושים דברים פנטסטיים"- שמעון פרס

%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%

שנים רבות חדשנות הייתה מנת חלקו של המגזר הפרטי, אך לאחרונה היא הפכה רלוונטית יותר ויותר בעבור רשויות מקומיות שמחפשות דרכים לחדש ולייעל את שירותיהן, כדי לעמוד בקצב של הצרכים המשתנים של לקוחותיהן. חדשנות במהותה היא לחשוב ולפעול אחרת ובאופן מועיל ומתבססת על ההבנה כי ניתן לשבור את דפוסי חשיבה קיימים, לאתגר את העובדים, לפתח תהליך של חשיבה המצאתית ומציאת דרכים להוצאה לפועל של המחשבות והרעיונות באופן חיובי.

מטרתה של החדשנות המוניציפלית היא לספק שיפור או שינוי משמעותי בתפקוד של הרשות ובהשפעתה על הסביבה ועל החברה. היא יכולה לבוא לידי ביטוי בכל מיני תחומים כמו טכנולוגיות, שירותים, תחבורה, חינוך, תברואה, מדיניות, גישות ניהוליות ותהליכים ארגוניים.

התהליך אותו נעבור בשיתוף עובדי הרשות ומחלקותיה ימנף ויחבר את המשאבים אשר יניעו את המערכת  ובעיקרן – ההון האנושי. ההון האנושי של הקהילה ועובדיה ייסיעו, להגיע אל רעיונות וכיווני פעולה נוספים ואחרים בתהליך שגישתו תהיה ממוקדת תושבים וקהילה.

המודל שנתבסס עליו הינו בעל ארבעה עמודי תווך עיקריים ומתבסס על מודל מחקרי שנוסה ב"מפעמים". עמודי התווך הם:

  • הקמה של מנגנונים ומבנים ארגוניים שאחראים על ייצור וקידום של חדשנות. 

  • טיפוח מיומנויות רלוונטיות לחדשנות בקרב עובדי הרשות ושותפיה.

  • יצירת שיח פנים-ארגוני וחוץ-ארגוני על חשיבותה ומהותה של החדשנות ברשות המוניציפלית. 

  • יישום שוטף של תוצרים מוחשיים אשר ייצרו אמון באפשרות לשינוי ויסייעו להטמיע תרבות של חדשנות.